• clp
 • oneup
 • sito
 • Alyoz
 • kjyuan
 • conceptive
 • momoracci
 • modernromantics
 • aleKSandra
 • lululemony
 • kejtowa
 • celej
 • cosinnego
 • antiquecake
 • zdychaj
 • yblud
 • undermasks
 • dna
 • sevenload
 • holychic
 • ludovico
 • kloh
 • basara
 • drenchedinmanilatwilight
 • Cutesecrets
 • artlover
 • Fuck4love
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8496 ad6b
Reposted bychudazupainsanedreamerszyderatoffifeezwariowalamthesilenceofthealcoholic
5083 6882 500
Reposted byNicoofireawaypsychedelix
5061 b901 500
Reposted byno-longer-koreszyderahashmr-absentialoca-blueberrycelmaifrumosMountainGirlnothingiseverything
5041 8bf7
Tags: me mine
8779 9b9a 500
4845 b4b9 500
Reposted bydrugspaket
4825 c6ba 500
Reposted byshampaincidiuss
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSylvka Sylvka
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viaDangerousHope DangerousHope
Nieobecność sprawia, że serce rośnie w czułość.
— dla ironii
Ależ oczywiście, że jestem nierozsądna. Tylko chodzi o to, że wolę być szalona i szczęśliwa niż rozsądna i smutna.
— Aleksandra Steć
6587 3f18
Reposted bycharlotte99areyouminesoymihlk
3364 8c70 500
Reposted byanheros anheros
3355 4b85 500
Reposted byalexavah alexavah
3350 3317 500
Reposted bySuppentroll Suppentroll
God, but life is loneliness, despite all the opiates, despite the shrill tinsel gaiety of “parties” with no purpose, despite the false grinning faces we all wear. And when at last you find someone to whom you feel you can pour out your soul, you stop in shock at the words you utter - they are so rusty, so ugly, so meaningless and feeble from being kept in the small cramped dark inside you so long. Yes, there is joy, fulfillment and companionship - but the loneliness of the soul in its appalling self-consciousness is horrible and overpowering.
— Sylvia Plath
Reposted byfajnychnielubiepassingbirdv2pxstuckedinsoulskynetpizzaabeillemolotovcupcakeanorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl