• guyver
 • Fuck4love
 • artlover
 • Cutesecrets
 • drenchedinmanilatwilight
 • basara
 • kloh
 • ludovico
 • holychic
 • sevenload
 • dna
 • undermasks
 • yblud
 • zdychaj
 • antiquecake
 • cosinnego
 • celej
 • kejtowa
 • lululemony
 • aleKSandra
 • modernromantics
 • momoracci
 • conceptive
 • kjyuan
 • Alyoz
 • sito
 • oneup
 • clp
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko,by mnie poznać Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona
— Kortez, Pierwsza
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy
- A jak pani sypia?
- Różnie.
- To znaczy jak?
- Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— Marta Dzido, "Małż"
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viaensomme ensomme
3532 3012 500
Reposted byhashniedobrzemorgensternPorannykokolokonoisetalescool-carlosgreywolfplepleghalbadioustouchtheskymalborghettoSakerosapatycznaidyllachowchowstarbugImmortalysangry-mushroomcoolekuhtytekskizzojigglybroHypothermiaovenorwybuchmuzguskillzmcflyChlebektoskalatteVinroliambassadorofdumbKobajashibertSmigolzoraxmicomashsucznikBBartKrebskrysbukivlovstalkermarcusKocuchlubisztosukoflosikndmythmushuZoonk11oskippiotruskarrolka
4680 ab3b 500
ig @borkography
Reposted fromsoftboi softboi viafajnychnielubie fajnychnielubie
0253 738f 500

armustdie:

Andy Warhol, Details of Renaissance Paintings (Sandro Botticelli, Birth of Venus, 1482), 1984 / Say Anything, “Admit It!!!”, 2004

Reposted fromensh ensh viafajnychnielubie fajnychnielubie
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie
2884 1293 500
Kraków
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
9869 84db 500
David Bowie floating in a boat in Bangkok, 1983 (Photo: Denis O' Regan)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
8458 c591 500
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie
4668 6ce8
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viablackheartgirl blackheartgirl
Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać.
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
3817 bba3 500
Serhij Żadan (tł. J. Podsiadło) 
Reposted fromciarka ciarka viablackheartgirl blackheartgirl
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viapomruki pomruki
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viapomruki pomruki
Nie umiem odróżnić łez od muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromthe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli viapomruki pomruki
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl